Rekrutacja

Do projektu zostali przyjęci uczniowie/uczennice spełniający poniższe wymagania kwalifikacyjne:

kryteria podstawowe:

  1. wyrażenie woli uczestnictwa w zajęciach,

  2. wykazywanie zainteresowań przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, ICT, język obcy,

  3. wykazywanie problemów w nauce z powodu barier osobistych i środowiskowych,

  4. zdiagnozowane dysfunkcje lub zaburzenia rozwoju psychofizycznego,

  5. miejsce zamieszkania: powiat sierpecki;

  6. uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu;

kryteria priorytetowe:

  1. średnia ocen powyżej 4.0 do komponentu I – III,

  2. średnia ocen poniżej 3.0 do komponentu IV,

  3. osoby korzystające z pomocy społecznej, komponent I – IV.

 

Rekrutacja trwała od dnia 10 września 2012 r.  do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników zajęć, w sumie 315 osób (162 dziewczynek i 153 chłopców).