Jak zmotywować uczniów do nauki – Projekt Unijny „Sierpeccy Badacze”

 

Od września, w naszej szkole realizowany jest projekt „Sierpeccy Badacze”. Dofinansowanie, o które starali się członkowie Urzędu Miasta, projektu pochodzi z Unii Europejskiej. Postanowiliśmy porozmawiać z p. Mariuszem Urbańskim – Naczelnikiem Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych o projekcie i jego wpływie na zainteresowanie młodzieży nauką. 

 

A.N.: W jakich szkołach oprócz Gimnazjum Miejskiego realizowany jest projekt „ Sierpeccy Badacze”?

M.U.: Projekt realizowany jest w szkołach podlegających Urzędowi Miasta czyli Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz oczywiście w Gimnazjum Miejskim

A.N.: Z jakich przedmiotów prowadzone są zajęcia w szkołach?

M.U.: Dobór zajęć nie jest przypadkowy, ponieważ był on brany z dokumentacji konkursowej, która narzuciła tematykę. Komisja kładła największy nacisk na zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi takimi jak chemia czy biologia, jednak prowadzone są zajęcia bardziej humanistyczne jak te dziennikarskie.

A.N.: Jak dokładnie wyglądała droga starania się o dotację z U.E.?

M.U.: Na początku musi zrodzić się pomysł. Następnie ogłoszony zostaje konkurs. Komisja konkursowa zapoznaje się z dokumentacją. Wraz z nią tworzona jest matryca logiczna – dokument, w którym opisujemy cele bezpośrednie projektu, założenia, potrzeby oraz prawdopodobne rezultaty. Nasz wniosek projektu „ Sierpeccy Badacze” odbiega od standardów nauczania. Chcieliśmy, aby zakupiony sprzęt im w tym pomógł. Naszym celem było zainteresowanie słabszych uczniów nauką oraz to żeby lepsi uczniowie, pracując na nowoczesnym sprzęcie, coraz bardziej pogłębiali swoją wiedzę. Wartością dodaną jest również potencjał lokalny. Chcemy, aby uczniowie bardziej utożsamiali się z miastem w którym mieszkają – coś jak lokalny patriotyzm.

A.N.: Co oprócz zajęć w szkołach jest przewidywane w ramach projektu?

M.U.: Zajęcia w szkołach to coś co odbywa się systematycznie. Poza nimi planowane są wyjazdy tematyczne i badawczo – naukowe, obozy sportowe oraz wyjazdy profilaktyczne – sportowe.

A.N.: Czy wg. Pana te zajęcia są potrzebne sierpeckiej młodzieży?

M.U.: Oczywiście. Sam jestem współautorem projektu. Mam nadzieję, że osiągnie on jak największy sukces i zrealizuje postawione cele – zainteresuje i zachęci młodzież do zdobywania wiedzy. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie kontynuowany.

 

 

Anna Narodzonek