Pomiary drzew” - przyrodnicy i dziennikarze w akcji

 

W listopadzie 2012r. dwa zespoły „ Sierpeckich badaczy” z Trójki wybrały się na zajęcia w terenie. Były to: grupa przyrodniczo-matematyczna pani Ewy Tomaszewskiej i grupa humanistyczno-dziennikarska pani Małgorzaty Tyburskiej . Nawet pochmurna aura i dosyć niska temperatura nie zniechęciły uczestników wyprawy.

Temat zajęć opracowany przez panią Ewę Tomaszewską brzmiał: „ Wykonywanie pomiarów ( wysokości i grubości) drzew za pomocą klinometru w Dolinie rzeki Sierpienicy ”. Przyrodnicy z wielkim zapałem dokonywali pomiarów wyznaczonych obiektów, a dziennikarze pilnie obserwowali ich pracę i zbierali materiały do swoich reportaży . Oto fragment takiego reportażu autorstwa ucznia Pawła Wierzbickiego:

„ 16 listopada 2012r. my – badacze z grupy humanistyczno – dziennikarskiej wyruszyliśmy w teren z grupą przyrodniczą.

Na początku prowadząca zajęcia pani Ewa Tomaszewska scharakteryzowała trzy metody pomiaru wysokości drzew: metodę trygonometryczną, fotograficzną i metodę za pomocą klinometru”. Uczniowie otrzymali karty pracy i „ uzbrojeni” w klinometr i taśmę mierniczą ruszyli w teren. Już na początku spotkała nas dodatkowa atrakcji w postaci grupy sarenek, które urządziły sobie na naszych oczach krótki spacerek. Potem były już tylko konkretne zadania, mierzenie wysokości, grubości wyznaczonych drzew. Zaangażowanie niektórych osób nie miało granic. Pobrudzone kurtki , zadrapania to tylko niektóre elementy poświęcenia uczniów dla dobra nauki.......

Uważam, że ta wyprawa badawcza wszystkim się podobała i była niezwykle pouczająca.”

Powyższy fragment reportażu świadczy o tym, iż uczniowie w czasie zajęć zdobywali konkretną wiedzę i umiejętności, a jednocześnie świetnie się bawili i integrowali. A oto właśnie chodziło prowadzącym.

 

 

 

Ewa Tomaszewska

Małgorzata Tyburska

RSS
no-photo
no-photo
Szczegóły