„ I to już jest koniec..... –

 

projekt Sierpeccy badacze przechodzi do historii”

 

 

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.

 

 

Albert Einstain

 

 

30 września 2013r. w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się konferencja naukowa, w czasie której podsumowano projekt edukacyjny „ Sierpeccy badacze”. Na początku prowadzący uroczystość pan Marek Zdrojewski przywitał zaproszonych gości ( między innymi przedstawicieli LOP z Płocka, władze powiatu i władze miasta, rodziców i realizatorów projektu, czyli uczniów i nauczycieli z trzech sierpeckich szkół, tj. szkoły podstawowej nr 3 i nr 2 oraz gimnazjum miejskiego).

 

W dalszej kolejności prowadzący przypomniał cele główne i szczegółowe projektu oraz zaprezentował efekty pracy uczniów i nauczycieli, które znalazły się w Edukacyjnym Raporcie Środowiskowym.

 

Następnie głos zabrał burmistrz pan Marek Kośmider. Słowa podziękowań skierował do pomysłodawcy projektu p. Mariusza Urbańskiego, głównego koordynatora p. Edwina Tomaszewskiego i wszystkich pozostałych realizatorów.

Potem scenę oddano uczniom poszczególnych placówek oświatowych.

 

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 3 wyjątkowo pięknie prezentowali się w jednakowych koszulkach z logo projektu na tle dekoracji z kolorowymi niezapominajkami. Wyniki swoich badań przedstawili w formie spójnego montażu słowno-muzycznego. Złożyły się na niego:

  1. wywiady z ekspertami

 

R. Panie Przemku! Jak miło pana spotkać. My już się znamy , był pan u nas w szkole na zajęciach, ale czy mógłby się pan przedstawić naszym gościom.

P. Jestem członkiem Związku Wędkarskiego Kasztelan. Wędkuję od kilkunastu lat , jest to moja pasja.

R. Czy w Sierpienicy biorą ryby ?

P. Oczywiście, że biorą. Bardzo często łapię płocie, ukleje i cierniki.

R. A jakieś większe drapieżniki też się zdarzają?

P. Trzeba być niezwykle cierpliwym, a uda mam się na haczyk złapać okonia i szczupaka

R. Czy złowił pan taaaką rybę?

P. Mój rekord to szczupak, który ważył prawie 4 kg.

R. Dziękuję za rozmowę, a sierpczan zapraszam do wędkowania, naprawdę warto.....

  1. piosenki, między innymi o Sierpcu, której słowa ułożyli członkowie zespołu dziennikarsko- humanistycznego

„ Nasz Sierpc”

 

W cudownym Sierpcu, gdzie słońce świeci

Nasza Trójka mobilizuje zawsze dzieci.

Tu nad projektem wszyscy pracują

Badają, tłumaczą, piszą, fotografują.

 

Ref. To jest Sierpc – to widać

Tu płynie rzeka – to słychać

Tu jest przyroda – to widać, słychać i już

 

 

II

 

Są tu badacze fauny i flory

Cały rok każdy z nich się mozoli.

Mikroskopują, badają wkoło,

Ale naprawdę jest super wesoło.

 

III

 

Prawdą jest także , co teraz powiem,

Że dziennikarze stają na głowie

By wszystkie fakty dobrze przedstawić

A przy tym doskonale się bawić.

 

  1. wzruszające słowo poetyckie, w tym także sierpeckiego poety Antoniego Jankowskiego

 

Przyroda do nas

Najpiękniejszą symfonią przemawia

Tu konik polny skrzypki stroi,

Od bagien żab kumkanie dolatuje

I krzyk żurawia,

 

W różnych tonacjach owadów brzęczenie,

Nawoływanie sójki i pukanie dzięcioła,

Człowieka ogarnia niemoc,

Bo tej pięknej harmonii

Ogarnąć nie zdoła...

 

d) fragmenty prac, w których opisywano prace uczestników projektu

Fragment 1

Niesamowite spotkanie z ornitologiem – pasjonatem”

Ekspert pan Tomasz Kłosowski z wielkim zaangażowaniem charakteryzował wybrane gatunki ptaków, ich zwyczaje godowe, sposoby gniazdowania, opiekę nad potomstwem.

Nie miał problemów z nawiązaniem kontaktu z nami- uczniami, nie tracił cierpliwości i dobrego humoru.

To było niezwykłe spotkanie, --może ktoś spośród nas - w przyszłości zostanie sławnym ornitologiem i będzie z sentymentem sięgał -- do początków --swojej kariery naukowej. Oby!!!

...............................................................................................................................

Fragment 2

„Dolina Sierpienicy w wiosennej szacie”

 

Wiosna to niezwykle urokliwa pora roku. W dolinie Sierpienicy można się wtedy zrelaksować , wsłuchując się w bijące serce przyrody. Taka wyprawa to dla każdego uczestnika „cudowne lekarstwo” dla duszy i ciała.

 

e) prezentacja multimedialna przedstawiająca uroki Doliny Rzeki Sierpienicy, zsynchronizowana z treścią wystąpień dzieci – przygotowali ją członkowie zespołu informatyczno- fotograficznego pod opieką p. Moniki Wojciechowskiej.

 

Całość przedstawionych materiałów przygotowali członkowie grupy humanistyczno-dziennikarskiej pod opieką p. Małgorzaty Tyburskiej.

 

Po wystąpieniach wszystkich szkół można było zwiedzać okolicznościowe wystawki z wytworami przygotowanymi w trakcie zajęć projektowych oraz zdjęcia. Uczniowie z Trójki przygotowali piękne albumy, zielniki, słowniki, mapy mentalne, logo projektu itp.

 

Po doznaniach intelektualnych i duchowym na koniec znalazło się też coś dla ciała, a mianowicie wszystkich gości zaproszono na „ ciasteczko”.

 

Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Otwarto przed młodym człowiekiem drzwi do zdobywania umiejętności poprzez doświadczenia, pomiary, obserwacje, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków. Aktywność i współdziałanie w zespole kształtuje właściwą postawę i charakter młodego człowieka , a także wzmaga poczucie więzi z przyrodą i odpowiedzialności za nią.

 

Opracowała: Małgorzata Tyburska

( Opiekun zespołu humanistyczno-dziennikarskiego)

 

RSS