Program zajęć języka niemieckiego z opisem metodologii

w ramach komponentu III Nasza Rzeka dla uczniów

Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu – 1 grupa (12 uczniów)

Nauczyciel: mgr Arkadiusz Penszyński

Liczba godzin: 30

 

Ilość godzin

Temat lekcji

 

Cele lekcyjne

1

Was sind Sie von Beruf? Kim Pan jest z zawodu?

- Uczniowie znają zawody związane z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska

i potrafią o nich opowiedzieć.

- Kształcą umiejętność odbioru tekstu słuchanego jak również czytanego.

 

2

Für die Umwelt etwas tun, aber wie? – Zrobić coś dla środowiska ale jak?

- Potrafią odebrać dialogi i przygotować oferty pracy dla branży rolniczo-leśnej

z ochroną środowiska.

- Logicznie kształtują wypowiedzi odpowiednio do tematyki zajęć.

3

Wir beschreiben Landschaften und Klima. Opisujemy krajobrazy i klimat.

- Uczeń dyskutuje okrajobrazach oraz

o roli klimatu w naturze i zagrożeniach naturalnych.

 

4

Morgen soll es sich aufheitern – Wetter.

Jutro powinno się rozpogodzić – pogoda.

- Kształtują umiejętność odbioru tekstu czytanego. (Tematyka pogody).

 

5

Was für ein Wetter wird es in dieser Woche? – Jaka będzie pogoda w tym tygodniu.

- Kształtują umiejętność odbioru tekstu słuchanego. (Tematyka pogody).

 

6,7

Welche Naturkatastrophen sind dir bekannt?

Jakie znasz katastrofy naturalne?

-Uczeń znaświat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, klęski żywiołowe oraz potrafi opisać pogodę.

8

Heut zu Tage gibt es Probleme mit dem Müll. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z problemem zaśmiecania.

- Uczniowierozmawiają na temat problemów ze śmieciami

i odpadami oraz o zniszczeniach

i ochronie środowiska a także jak dbać i walczyć o czyste środowisko.

9

Schonen wie unsere Umwelt. – Chrońmy nasze środowisko.

- Świat przyrody: świat roślin

i zwierząt, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, praca z tekstem.

 

10

Zerstören wir unsere Umwelt nicht! – Nie niszczmy naszego środowiska.

11

Test für den durchgenommenen Lernstoff. Test sprawdzający przerobiony materiał.

- Test sprawdzający przerobiony materiał.

12

Jeder Mensch muss um eine saubere Welt kämpfen. – Każdy człowiek musi walczyć

o czysty świat.

- Praca z tekstem.

13, 14

Fluss und Flussbau. Rzeka i regulacja rzeki. – Arbeit am Wortschatz.

- Słownictwo związane z rzeką

i regulacją rzeki.

15

Das Tal wird von einem Bach durchflossen. Przez dolinę przepływa strumyk.

- Praca ze słownictwem na przykładzie zdań.

16

Allgemeine Einleitung in das Gewässer in Masowien als Zustand von Sierpienica. Wprowadzenie ogólne do wód na Mazowszu jako stan Sierpienicy.

- Wprowadzenie ogólne do wód na Mazowszu i stan Sierpienicy.

17

Sierpienica ist unser Fluss – Allgemeine Informationen.

Sierpienica to nasza rzeka. Informacje ogólne.

- Uczniowie poznają ogólne informacje na temat naszej rzeki.

18

Geografische Lage von Sierpienica. Geograficzne położenie Sierpienicy.

- Charakterystyka położenia Sierpienicy.

19

Tierwelt in der Umgebung von Sierpienica. Świat zwierząt w okolicy Sierpienicy.

- Fauna w okolicy Sierpienicy.

20

Fischarten in unserem Fluss. Rodzaje ryb w naszej rzece.

- Uczniowie znają ryby występujące

w Sierpienicy.

21

Flora als Pflanzenwelt in der Nähe von Sierpienica. Flora jako świat roślin w okolicy Sierpienicy.

- Flora w okolicy Sierpienicy.

22

Test für den durchgenommenen Lernstoff. Test sprawdzający przerobiony materiał.

- Test sprawdzający przerobiony materiał.

23,24

Charakteristik der Nebenflüsse unseres Flusses. Charakterystyka dopływów naszej rzeki.

- Dopływy Sierpienicy i ich charakterystyka.

25,26

Geografische Lage der Nebenflüsse auf dem Gebiet von Sierpienica. Geograficzne położenie dopływów Sierpienicy.

- Uczniowie znają charakterystykę położenia dopływów Sierpienicy.

27

Sierpienica in seiner Qualität – Sierpienica w swojej jakości.

- Opis jakości Sierpienicy.

28

Vorhandene Grundarten auf dem Gebiet von Sierpienica – Istniejące rodzaje gruntów na obszarze Sierpienicy.

- Rodzaje gruntów na obszarze Sierpienicy.

29

Grundtypen auf dem Gebiet von Sierpienica – Typy gruntów na obszarze Sierpienicy.

– Typy gruntów na obszarze Sierpienicy.

30

 

 

Test für den durchgenommenen Lernstoff. Test sprawdzający przerobiony materiał

- Test sprawdzający przerobiony materiał.