Zajęcia terenowe nad rzeką - grupa biologiczna

Temat: Poznajemy ekosystem wodny. Badanie czystości wody w Sierpienicy.

 

Dnia 15 czerwca 2013 grupa biologiczna znowu udała się nad rzekę. Tym razem chcieliśmy poznać rzekę od strony zamieszkujących ją organizmów zwierzęcych.

Pierwszym zadaniem przydzielonym uczniom tego dnia było zbadanie parametrów fizyko-chemicznych wody z Sierpienicy, takich jak barwa, zapach oraz mętność.

Następnie uczniowie przy użyciu szalek, pojemników z lupami do chwytania drobnych bezkręgowców, przystąpili do poszukiwania organizmów zwierzęcych w najbliższym otoczeniu rzeki. Poszukiwania okazały się owocne. Uczniowie znaleźli dużą liczbę zwierząt, a następnie musieli je nazwać i usystematyzować wykorzystując do tego klucze otrzymane od nauczyciela oraz atlas owadów i pajęczaków Polski.

Kolejnym, najtrudniejszym zadaniem, było określenie czystości wody w Sierpienicy w oparciu o metodę biologiczną. Aby tego dokonać należało wejść do rzeki i za pomocą zestawu do badania biologicznego wody wyposażonego w sita i czerpaki, pobrać próbki z dna zbiornika wodnego. Po zebraniu materiału uczniowie musieli dokładnie obserwować znalezione drobne bezkręgowce i często przy pomocy lupy określać ich cechy charakterystyczne, które okazały się bardzo pomocne przy identyfikacji.

Na podstawie zaobserwowanych biowskaźników uczniowie mogli dokonać oceny stanu wody w badanym zbiorniku. Wyniki były zaskakujące i jednocześnie zadowalające dla wszystkich uczestników: obecność określonych gatunków bioindykatorów pozwoliła nam jednoznacznie stwierdzić, że woda w Sierpienicy jest czysta.

 

Opracowała: Anna Kopycińska

Nauczyciel prowadzący zajęcia biologiczne w projekcie „ Sierpeccy badacze”

Komponent III, Nasza Rzeka

 

 

 

RSS
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie 2
Zajęcia w teren...
Szczegóły