"Fauna i flora na zajęciach języka angielskiego"


Na zajęciach języka angielskiego uczniowie rozwijają swoje zainteresowania językiem obcym. Poprzez pracę grupową uczą się współpracy otwierając się na opinię innych.
Podczas zajęć w okresie październik - grudzień uczestnicy poznawali podstawowe słownictwo związane z florą i fauną, pracowali w terenie i przygotowali plakaty "Autumn by the Sierpienica River".
Młodzi "sierpeccy badacze" pracując ze słownikami, tłumaczyli samodzielnie na język polski różne teksty o tematyce przyrodniczej.
W przerwach między ciężką pracą umilaliśmy sobie czas śpiewaniem piosenek dzięki programowi "Karaoke dla dzieci. Angielski w piosenkach".

Elżbieta Szczepańska

RSS
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły
Zajęcia z języka angielskiego Komponent I Nasza Fauna i Flora
Zajęcia z język...
Szczegóły