PROJEKT SIERPECCY BADACZE - II KOMPONENT- NASZA POGODA

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Zajęcia fotograficzno – informatyczne w ramach komponentu II „Nasza Pogoda” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu – 1 grupa (12 uczniów) 

 

Założenia programu: 

 1. Proponowana edukacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności zakresie fotografowania i technologii informatycznej.

 2. Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy nasze pasje.

 

Cele główne: 

1. Zdobycie wiedzy z zakresu fotografii. Obsługa aparatu fotograficznego.

2. Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną i nabywanie umiejętności fotografowania.

3. Dostrzeganie i docenianie zmian zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu, które można i warto utrwalić dla siebie, a także przyszłych pokoleń.

4. Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

5. Kształtowanie wrażliwości i zdolności postrzegania piękna wokół otaczającego nas świata.

6. Wskazywanie źródeł i dostarczenie wiedzy na temat NASZA POGODA, KLIMAT

7. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego.

8. Wykonywanie zdjęć różnymi technikami.

9. Umiejętność prowadzenia dokumentacji fotograficznej w postaci galerii zdjęć, albumów, prezentacji, gazetki ściennej, fotoreportaży itp.

10. Poznanie programów komputerowych do obróbki zdjęć.

11. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

12. Poznanie podstawowych terminów i pojęć z dziedziny fotografii cyfrowej.

13. Omawianie warunków (kryteriów) wykonania „dobrych” zdjęć.

14. Zapoznanie się z obsługą programów do obróbki obrazów (zdjęć).

15. Wykonywanie archiwizacji fotografii – komputerowy album.

16. W czasie pomiaru zachmurzenia wykonywanie przez dzieci fotografii różnych typów chmur, opadów atmosferycznych i ich rodzajów.

17. Wykonywanie zdjęć w różnych porach roku.

 

Tematyka zajęć: 

1.      Zapoznanie z budową i zasadą działania aparatu cyfrowego.

2.      Poznanie tajników sztuki fotografowania:

 • temat zdjęcia

 • kompozycja

 • ostrość

 • ekspozycja

 • światło

3.      Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera.

4.      Przygotowanie fotografii do edycji:

 • ukształtowanie kadru

 • usuwanie zanieczyszczeń i zarysowań

 • dopasowanie kolorów i nasycenia

 • poprawianie zakresu tonalnego i kontrastu na zdjęciu

 • usuwanie przebarwień

 • wyostrzanie obrazu

 • naprawianie i kopiowanie

5.      Opanowanie obsługi programów graficznych do obróbki obrazów:

 • kolorowanie obrazów

 • łączenie wielu zdjęć

 • portrety

 • tradycyjne techniki fotograficzne

 • tradycyjne techniki malarskie

 • tworzenie tła, tekstur i ramek

 • projekty niestandardowe

6.      Ćwiczenia w wykorzystywaniu efektów specjalnych dostępnych w programach graficznych.

7.      Archiwizacja fotografii:

 • tworzenie wirtualnych albumów na dysku twardym komputera

 • nagrywanie płyt CD ze zdjęciami

8.      Przygotowywanie zdjęć do drukowania:

 • określenie wielkości i rozdzielczości obrazu

 • zmiana wielkości obrazu

 • wybór właściwej rozdzielczości

 • ustawienia drukarki

9.      Przygotowanie zdjęć do dystrybucji elektronicznej.

10.  Wykorzystanie zdjęć w przygotowaniu gazetki, prezentacji, albumu.

 

FORMY PRACY:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 • Zajęcia w plenerze

 • Zajęcia z profesjonalistą z zakresu fotografii cyfrowej

 • Zwiedzanie wystaw, uczestnictwo w wernisażach

 • Organizacja wystaw

 • Prowadzenie dokumentacji w formie albumu, prezentacji, fotoreportaży

 

Środki dydaktyczne 

W pracy koła fotograficzno-informatycznego należy wykorzystać różne środki dydaktyczne:

 

 • odpowiednie oprogramowanie,

 • czasopisma o tematyce komputerowej,

 • multimedialne zestawy komputerowe,

 • drukarki,

 • komputerowa sieć lokalna,

 • modem,

 • skaner,

 • Internet,

 • aparat fotograficzny,

 • tablica interaktywna

 

Metody nauczania

 1. Wykład teoretyczny połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.

2. Ćwiczenia uczniów indywidualne lub grupowe.

3. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.

4. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanym przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.

5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów. 

 

Zasady nauczania 

1. Przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,

2. Poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,

3. Stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych, związku teorii z praktyką.

 

Przewidywane osiągnięcia: 

Po zrealizowaniu programu uczeń powinien:

-         znać ogólną budowę i zasadę działania aparatu cyfrowego,

-         przedstawić możliwości aparatu i zastosowane programy tematyczne,

-         określać warunki wykonania dobrego zdjęcia,

-         umieć dostrzegać różne ciekawe formy plastyczne w otoczeniu,

-         określać poprawnie temat zdjęcia,

-         przenieść zdjęcia z aparatu do komputera,

-         przygotować zdjęcia do edycji,

-         wykonać korektę fotografii,

-         zastosować efekty specjalne oferowane w programie do obróbki zdjęć,

-         przygotować fotografię do dystrybucji elektronicznej (Internet, e-mail),

-         katalogować fotografię – przygotować elektroniczny album,

-         wykorzystać zdjęcia w publikacjach tradycyjnych (papierowych) i elektronicznych.

 

Publikacje i wytwory będące rezultatami realizacji programu:  

 • Albumy tematyczne

 • Dokumentacja fotograficzna na dysku twardym, płytach CD, DVD

 • Artykuły i newsy na szkolnej stronie internetowej www.sp2.sierpc.pl

 • Fotoreportaże

 • Galerie zdjęć

 • Prezentacje multimedialne

 

Ewaluacja programu:

 

Ewaluacja programu będzie dokonywana w toku jego wdrażania.

Po roku pracy z programem zostanie przeprowadzona wśród uczniów ankieta mająca na celu:

-         zlokalizowanie zmian w wiedzy, umiejętnościach i zachowaniach uczniów, które zachodzą w czasie realizacji programu,

-         ulepszenie struktury programu,

-         określenie czy, a jeśli tak, to, jakie części programu warto zmienić,

-         analizę zastosowanych technik pracy i doboru zadań praktycznych,

-         sprawdzenie czy spełnione zostały oczekiwania autora i uczestników programu.

 

Ewaluacji podlegać będą:

 

-        efekty pracy uczniów,

-        jakość pracy uczniów,

-         metody realizacji programu i trafność ich doboru,

-         umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, koncentracja i zaangażowanie, zainteresowanie, twórczość, inicjatywa, samodyscyplina.

 

Formy ewaluacji:

 

-         obserwacje – poddawane im będą przede wszystkim umiejętności i postawy w trakcie zajęć,

-         ankiety, karty samooceny,

-         prace praktyczne zapisane w specjalnie założonych folderach (proces tworzenia i jego efekt).

 

Treści nauczania:

 

 

Numer lekcji

Temat lekcji

Liczba godzin

Uwagi

 

 

Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i jego oprogramowaniem

 

 

 

1

Zaczynamy zajęcia w szkolnej pracowni komputerowej. Poznajemy nasze miejsce pracy

1

 

 

 

Internet

 

 

 

2

Netykieta, czyli o dobrym zachowaniu w sieci i nie tylko

1

 

 

3

Wyszukiwanie informacji w Internecie / typy chmur, zachmurzenia, pory roku

1

 

 

4

Komunikowanie się za pomocą komputera – zakładanie konta pocztowego na stronie WWW

1

 

 

5

Przeglądanie stron internetowych

1

 

 

6

Komunikatory internetowe

1

 

 

7

e –mail jako forma dostarczania wiadomości,

1

 

 

8

Wysyłanie informacji z załącznikami.

1

 

 

9

Projekt - Z jaką pogodą wiążą się poszczególne typy chmur.

2

 

 

 

Grafika komputerowa

 

 

 

10

Poznajemy program Adobe Photoshop - funkcje programu

1

 

 

11

Modyfikacja fotografii

1

 

 

12

Zmiany kolorów poszczególnych elementów

1

 

 

13

Wykorzystanie warstw i masek

1

 

 

14

Tworzenie fotomontaży

1

 

 

 

Inne programy komputerowe do obróbki zdjęć

 

 

 

15

Poznajemy program Picassa 3.0 funkcje programu

1

 

 

16

Zasady zgrywania zdjęć z aparatu do komputera

1

 

 

17

Obróbka zdjęć w komputerze

1

 

 

18

Poznawanie komputerowych programów fotograficznych

1

 

 

 

Program Microsoft Word 2010 Edytor tekstu

 

 

 

19

Poznajemy przydatne i ważne opcje programu

1

 

 

20

Wykonywanie operacji na blokach tekstu

1

 

 

21

Wstawianie grafiki do dokumentu tekstowego

1

 

 

22

Tworzenie ilustrowanych dokumentów

1

 

 

23

Dokumenty wielostronicowe

1

 

 

24

Opracowanie opisów zdjęć

1

 

 

25

Realizacja projektu SZKOLNE ŚWIĘTO KLIMATU

2

 

 

 

Komputer w edukacji i rozrywce

 

 

 

26

Multimedialne programy edukacyjne

1

 

 

27

Multimedialne programy użytkowe – zabawy z fotografią

1

aparat fotograficzny

 

 

Aparat fotograficzny

 

 

 

28

Budowa i zastosowanie

1

 

 

29

Zasady wykonywania zdjęć w pomieszczeniach, w plenerze – poszczególne pory roku

2

 

 

30

Gra kolorów i zastosowanie cieni w fotografii czarno-białej I kolorowej

1

 

 

31

Zasady doboru fotografowanego obiektu do zadanego tematu

1

 

 

32

Zbliżenia i oddalenia od obiektu, dostrzeganie ciekawych obiektów

1

 

 

 

Portrety i autoportrety

 

 

 

33

Kadrowanie obiektów

1

 

 

34

Obsługa aparatu ze statywem

1

 

 

 

Fotografia obiektów różnego rodzaju

 

 

 

35

Specyfika obsługi sprzętu w plenerze

1

 

 

36

Zastosowanie zbliżenia optycznego

1

 

 

 

Wykonywanie zdjęć: różnych typów chmur, opadów atmosferycznych i ich rodzajów

2

 

 

37

Wykonywanie przybliżenia i oddalenia fotografowanego obiektu

1

 

 

38

Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu lub własnego wzorca

1

 

 

39

Dołączanie do prezentacji dźwięku, filmu

1

 

 

40

Wykonanie prezentacji na określony temat

1

 

 

 

Poznanie możliwości skanera

Zasady obsługi drukarki, kopiarki

 

 

 

41

Skanowanie prac i obsługa drukarki, kopiarki

1

 

 

 

Nasze marzenia – wystawy i prezentacje multimedialne

 

 

 

42

Przygotowanie zdjęć do umieszczenia na stronie WWW szkoły

1

 

 

43

Przygotowanie wystawy, prezentacji multimedialnych

2

 

 

 

Samoocena prac

 

 

 

44

Analiza jakości wykonanych prac pod względem technicznym i artystycznym

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

50 h