Zajęcia z języka niemieckiego

Na zajęciach j. niemieckiego uczniowie zapoznali się z terminologią dotyczącą doliny naszej rzeki Sierpienicy i towarzyszącymi jej pojęciami geograficznymi, fizycznymi, biologicznymi oraz związanymi z ochroną środowiska. Uczniowie tworzą także słownik niemiecko-polski, który będzie zawierał słownictwo związane z rzeką

i występującymi wokół niej zwierzętami, roślinami, rybami, ptakami, połączony

z ilustracjami oraz zagadnieniami ekologicznymi. Pracy na lekcji towarzyszy doskonalenie podstawowych sprawności językowych, tj. pisania, czytania, słuchania

i mówienia. Uczniowie, odgrywają różne dialogi, pracują w parach lub grupach, mając do dyspozycji różne pomoce naukowe, np. słowniki, książki, nagrania CD.

 

RSS
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły
Zajęciach języka niemieckiego
Zajęciach język...
Szczegóły