OSMOZA JAKO SPECYFICZNY RODZAJ TRANSPORTU PRZEZ BŁONY BIOLOGICZNE

 

Woda to nie tylko środowisko życia dla wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych, ale przede wszystkim woda to podstawowy składnik budulcowy wszystkich istot żywych.

Aby przekonać się o tym, że woda rzeczywiście znajduje się wewnątrz ciała żywych organizmów, choć na pierwszy rzut oka jej nie widać, uczniowie uczestniczący w zajęciach biologicznych przeprowadzili doświadczenie. Celem tego doświadczenia było wymuszenie na komórkach roślinnych zjawiska osmozy, czyli zjawiska polegającego na transporcie wody między komórką a jej otoczeniem. O kierunku przepływu decyduje stężenie roztworu po obu stronach błony komórkowej – woda przemieszcza się zawsze z rejonu o niższym stężeniu substancji w niej rozpuszczonych do rejonu o wyższym stężeniu substancji w niej rozpuszczonych. Proces ten trwa do momentu wyrównania stężeń po obu stronach błony komórkowej.

 

 

 

Opracowała: Anna Kopycińska

RSS
p1040580
p1040580
Szczegóły
p1040581
p1040581
Szczegóły
p1040582
p1040582
Szczegóły
p1040584
p1040584
Szczegóły
p1040585
p1040585
Szczegóły
p1040586
p1040586
Szczegóły
p1040587
p1040587
Szczegóły
p1040588
p1040588
Szczegóły
p1040589
p1040589
Szczegóły
p1040590
p1040590
Szczegóły
p1040591
p1040591
Szczegóły
p1040593
p1040593
Szczegóły
p1040594
p1040594
Szczegóły
p1040597
p1040597
Szczegóły
p1040600
p1040600
Szczegóły
p1040601
p1040601
Szczegóły
p1040603
p1040603
Szczegóły
p1040604
p1040604
Szczegóły