Zajęcia terenowe nad rzeką - grupa biologiczna

Temat: Oznaczanie roślin związanych z ekosystemem wodnym

 

W dniu 14 czerwca 2013 roku grupa biologiczna z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika uczestniczyła w zajęciach terenowych nad Sierpienicą. Celem zajęć było poznanie roślin związanych pośrednio lub bezpośrednio ze zbiornikiem wodnym. W pierwszej kolejności uczniowie mieli za zadanie odnaleźć, a następnie przy pomocy klucza, rozpoznać rośliny łąkowe, typowe dla najbliższego otoczenia rzeki. Na podstawie dokonanych obserwacji w terenie uczniowie bardzo szybko zaklasyfikowali większość odnalezionych okazów do roślin okrytonasiennych, a po określeniu gatunku omawiali ich rolę w przyrodzie.

 

Opracowała: Anna Kopycińska

Nauczyciel prowadzący zajęcia biologiczne w projekcie „ Sierpeccy badacze”

Komponent III, Nasza Rzeka

RSS
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły
Zajęcia w terenie
Zajęcia w teren...
Szczegóły