Program zajęć z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent III Nasza Rzeka 

 

Wymiar godzin:

1 godzina tygodniowo ( 15 godzin w semestrze I oraz 15 godzin w semestrze II = 30 godzin) 

 

Treści nauczania 

W wyniku realizowanych treści uczeń:

 • wskazuje elementy środowiska, na które człowiek wpływa swoją działalnością;

 • ocenia wpływ tej działalności jako pozytywny lub negatywny;

 • wymienia formy ochrony w regionie;

 • opowiada o krajobrazie, przyrodzie, charakterystycznych elementach poznanych form przyrody;

 • uzasadnia konieczność ochrony przyrody i dbałości o środowisko;

 • określa znaczenie wody w życiu człowieka;

 • wskazuje najważniejsze źródła zanieczyszczenia wód w najbliższej okolicy;

 • wymienia działania prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczenia wód;

 • uzasadnia konieczność zmniejszania ilości i objętości odpadów;

 • wymienia przyczyny i skutki groźnych zjawisk globalnych: efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych deszczów, wycinania lasów tropikalnych;

Zajęcia skierowane są do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu ekologii i przyrody.

 

Metody pracy:

 • praca z mapą, atlasem, globusem,

 • pogadanki ilustrowane slajdami i filmami,

 • referaty opracowywane przez uczniów,

 • rozwiązywanie różnego typu zadań,

 • metoda projektu,

 • plakaty tematyce ekologicznej

 • pokazy multimedialne

 • mapa mentalna.

 

 Rozkład materiału:

 I semestr 

 1. Zajęcia organizacyjne, plan pracy grupy.

 2. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami ekologii.

 3. Ochrona środowiska wodnego („woda podstawą życia”).

 4. Ochrona środowiska lądowego.

 5. Efekt cieplarniany.

 6. Elementy środowiska na które człowiek wpływa swoja działalnością.

 7. Projekcja filmu w języku angielskim o ochronie środowiska.

 8. Problem wyżywienia ludności świata.

 9. Czy to używanie środków komunikacji ma wpływ na organizmy żywe?

 10. Elementy środowiska lądowego- słownictwo

 11. Recykling- materiały które podlegają segregacji.

 12. Jakie działania ludzi powodują zmiany w przyrodzie na skalę lokalną i globalną?

 13. Jak żyć zdrowo i ekologicznie?

 14. Przygotowanie plakatów o tematyce ekologicznej.

 15. Jak człowiek niszczy środowisko?

 II semestr 

 1. Organizacje i ruchy społeczne, które walczą o zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń.

 2. Jak żyć w  zgodzie (równowadze) z przyrodą?

 3. Ochrona środowiska w najbliższym regionie.

 4. Elementy środowiska wodnego - słownictwo.

 5. Czy dbanie o środowisko ma sens? Debata.

 6. Przygotowanie ulotek z okazji obchodów Dnia Ziemi (IV) i Dnia Ochrony Środowiska (VI).

 7. Zdrowy styl życia

 8. Papieros – twój wróg?

 9. Opis najbliższej okolicy.

 10. Tworzenie pokazu multimedialnego o tematyce ekologicznej.

 11. Rady na odpady.

 12. Higiena i zdrowie.

 13. Podróże małe i duże – praca z mapa.

 14. Formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

 15. Podsumowanie pracy. 

 

Materiały dydaktyczne: 

- mapy

- materiały autentyczne

- teksty o tematyce przyrodniczej i ekologicznej

- pokazy multimedialne

- filmy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej

- słowniki

- dictionary of geography ( wyd. Oxford) – słownik geograficzny

- program multimedialny „Nature & the Environment” ( wyd. Edgard)

- Geography of Poland, Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz

- książki anglojęzyczne o tematyce ekologicznej

- strony internetowe