PROGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH 

OBRÓBKA ZDJĘĆ W PROGRAMIE PHOTOSHOP ELEMENTS

 

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Program koła informatycznego został opracowany z myślą o uczniach szkoły gimnazjalnej w Sierpcu. Zaplanowany jest jako 27-godzinny moduł realizowany w ciągu dwóch semestrów na jednej godzinie tygodniowo. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych, grafiki w Adobe Photoshop Elemnts, rozwijanie zainteresowań artystycznych, a także przygotowanie uczniów do samokształcenia w tym zakresie.

Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalenie zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatu cyfrowego, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama - utrwalenie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły, ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i tak dzisiaj brakującej wrażliwości. Na kółku młodzież zapoznaje się z i komputerową obróbką zdjęć.

Program pozwala na realizację oczekiwań związanych z reformą, a więc przekazanie wiedzy, która będzie w życiu przydatna. Treści mają zachęcić do samodzielnych działań. Program preferuje metody rozwijające samodzielność ucznia, jego swobodę w dochodzeniu do wiedzy, rozbudzają podmiotowy udział ucznia w edukacji szkolnej, kształcą motywację do świadomej pracy nad sobą.

Priorytetem we wszystkich działaniach będzie pokazywanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Uczniowie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. Kółko planuje założyć własną gazetkę ścienną, stanowiącą opis oraz pokazanie efektów pracy uczniów, a także wzbogacenie strony internetowej w postaci galerii zdjęć. Planuje się organizowanie wystaw i projekcji okazjonalnych projekcji multimedialnych. 

 

2. CEL OGÓLNY: 

 • Rozwijanie zainteresowań sztuką informatyczno-graficzną

 • Przekazanie naszych wychowanków, że życiowe pasje można i trzeba realizować zamiast rezygnować z nich

 • Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach 

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu przez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą

 • pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji graficznych

 • nabycie wiadomości z zakresu fotografii

 • poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia

 • rozbudzenie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska

 • rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna otaczającego świata

 • wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów

 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwiającej uczniom zaprezentowanie swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów

 • umiejętność organizacji wystaw, gazetek związanych z pracą kółka 

 

4. FORMY PRACY 

 • Praca przy komputerze – wgrywanie programu, pobieranie danych, albumów, skanowanie fotografii, praca za pomocą poczty elektronicznej, kompresja zdjęć,

 • korzystanie z czasopism o tematyce informatycznej

 • pokaz prezentacji multimedialnych prezentujących obrobione zdjęcia

 • zorganizowanie wystaw i dekoracji okolicznościowych 

 

5. TEMATYKA ZAJĘĆ 

 1. Zaplanowanie działań kółka. Zapisy uczniów. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (dziennik zajęć). Stworzenie folderów do przechowywania zdjęć. Przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej.

 2. Wykonanie zdjęć członków koła, sposoby zgrywania zdjęć na komputer, omówienie efektów pracy i przygotowanie zdjęć do albumu.

 3. Skanowanie zdjęć

 4. Podstawy komputerowej obróbki zdjęć. Program Adobe Fotoshop. Ćwiczenia w programie.

 5. Głębia ostrości – zasady kompozycji obrazu ze względu na głębię ostrości – „tło ostre, tło zamazane.

 6. Wyostrzenia słabego zdjęcia

 7. Optymalizacja – konwersja obrazu kolorowego na czarno-biały

 8. Opcja Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)

 9. Uwydatniamy detale

 10. Odzyskiwanie cieni – ratowanie zaciemnionych zdjęć

 11. Przygotowanie zdjęcia do wydruku i drukowanie fotografii

 12. Gradienty i winiety

 13. Pracujemy na zdjęciach o różnych formatach zapisu

 14. Wymazywanie ze zdjęcia rzeczy niepotrzebnych

 15. Kreatywny montaż

 16. Zastępowanie nieba

 17. Łączenie najlepszych apsktów kilku zdjęć aby uzyskać jeden efektowny obraz

 18. Zdjęcia renesansowe

 19. Mieszanie warstw

 20. Zdjęcie w ruchu – tworzymy złudzenie prędkości

 21. Technika chwytania cieni

 22. Przemieszczanie – mieszanie wielu warstw

 23. Projekt Photomerage – układanie i łączenie zdjęć bez śladów pasmowania

 24. Cyfrowe operacje plastyczne

 25. Tworzenie prezentacji multimedialnych

 26. Dodanie ramek

 27. Tworzymy swoją własną galerię

   

6. KORZYŚCI 

 1. Nabycie przez uczniów umiejętności korzystania z TI

 2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego otoczenia

 3. Rozwijanie inwencji, wyobraźni poprzez własną aktywność twórczą

 4. Organizowanie wystaw okolicznościowych

 5. Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie

 6. Poznawanie i stosowanie różnych technik wykonywania obróbki zdjęć 

 

SPODZIEWANE REZULTATY PO ZREALIZOWANIU PROJEKTU 

 • Wzrost umiejętności uczniów w obsłudze sprzętu fotograficznego i komputerowego dostępnego w szkole

 • Zwiększenie się zainteresowana naszych uczniów możliwościami wykorzystania i zastosowania szkolnego sprzętu fotograficznego i komputerowego 

Opracowała:Marta Turalska