Badacze z „Trójki” w grodzie Kopernika 

26 kwietnia 2013r. ponad 40 uczniów – badaczy z „Trójki” pod opieką nauczycieli uczestniczyło w wycieczce tematycznej do Torunia. Głównym celem był Ogród Zoobotaniczny. Na początku wzięliśmy udział w zajęciach dydaktycznych na temat: „Zwierzęta chronione w Polsce”. Poznawaliśmy środowisko życia, zwyczaje i zachowania żubra, rysia, różnych ptaków ( sowa, bocian). Po tej lekcji także polskie gatunki płazów i gadów nie są nam obce, tym bardziej, że jest ich już naprawdę niewiele ( płazów - 18 gatunków; gadów tylko 8 gatunków). Dowiedzieliśmy się też, czym różni się ochrona gatunkowa ścisła i częściowa. Na zakończenie zajęć udało się nam rozwiązać krzyżówkę z trudnym hasłem ekologicznym - RESTYTUCJA.

Trasa po części botanicznej, w której jest aż 500 okazów roślin reprezentujących 50 rodzimych gatunków okazała się interesująca. Nie co dzień można podziać np. kilkusetletniego platana. Kolekcja faunistyczna jest równie imponująca, liczy blisko 300 okazów zwierząt i reprezentowana jest przez prawie 100 gatunków charakterystycznych dla ekosystemów różnych stref klimatycznych. Naszą sympatię zdobyły surykatki.

Ostatnim punktem tej naukowej wyprawy była Toruńska Starówka, którą zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Zachwycił nas Dom Kopernika, Mury Obronne, Ratusz i inne zabytki.

Taka wycieczka zapewnia przyjemne, łatwe i szybkie przyswajanie wiedzy, którą na pewno wykorzystamy w dalszych działaniach projektowych.

 

Bartosz Chojnacki

Zespół humanistyczno-dziennikarski

( Nauczyciel opiekun – Małgorzata Tyburska)

RSS