Badanie pH wody

W dniu 1 marca 2013r. w ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia laboratoryjne. Uczestnicy najpierw poznali elementy szkła laboratoryjnego, jego zastosowanie i nazewnictwo (menzurka, probówka, cylinder miarowy, pipeta, zlewka). Następnie prowadząca pani Katarzyna Pawłowska zapoznała dzieci z podstawowymi wiadomościami na temat pH oraz odczynów różnych roztworów tzn. obojętnego, kwaśnego i zasadowego.

W wyniku przeprowadzanych doświadczeń uczniowie sprawdzili, że woda zawiera jony wodorowe H+ i wodorotlenkowe OH-. Analizowano pH wody destylowanej, z kranu i zmieszanej z octem za pomocą papierków wskaźnikowych i za pomocą pHmetru.

Zajęcia dostarczyły uczestnikom wielu ciekawych wrażeń.

Zajęcia obserwowały, dokumentowały i sporządziły notatkę:

Klaudia Malec, Kinga Malec, Maja Przybyszewska i Patrycja Liszewska

RSS
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły
Badanie pH wody
Badanie pH wody
Szczegóły