UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU SIERPECCY BADACZE

W dniu 30 września 2013 roku, w Centrum Kultury i Sztuki, odbyła się konferencja badawczo-naukowa, podsumowująca projekt „Sierpeccy badacze”. Realizatorami tego wydarzenia były trzy szkoły:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
  • Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika.

 

Prowadzący konferencję inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Marek Zdrojewski przedstawił ogólne założenia projektu, zaś burmistrz Marek Kośmider, podziękował wszystkim za zaangażowanie przy jego realizacji.

Głównym punktem spotkania była artystyczna  prezentacja realizowanych komponentów:

  • Nasza fauna i flora
  • Nasza pogoda
  • Nasza rzeka

Wykonawcami, tej interesującej części konferencji, byli uczniowie szkół uczestniczących w projekcie. Po prezentacji, wszyscy gości konferencji zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy, połączonej z galerią zdjęć przedstawiających efekty projektu.

W sumie „Sierpeckimi badaczami” zostało objętych 423 uczniów, w tym 220 dziewcząt i 203 chłopców. Całkowita wartość projektu - 720 930 PLN. Projekt realizowany był od września 2012 do końca września 2013 roku.

Projekt, pod wieloma względami, był wyjątkowym przedsięwzięciem. O jego  wyjątkowości świadczyć może ilość zebranego materiału badawczego oraz liczba przeprowadzonych badań i analiz. Efekty pracy uczniów i prowadzących projekt prezentuje Edukacyjny Raport Środowiskowy, który otrzymali uczestnicy konferencji. Raport, opublikowany w nakładzie 1200 egzemplarzy, trafi do szkół, Miejskiej Biblioteki oraz do Urzędu Miejskiego, jako materiał promocyjno-informacyjny naszego miasta.

W realizację projektu zaangażowana była bardzo duża liczba nauczycieli, którzy podczas zajęć wdrażali sierpeckich badaczy w tajniki naszej lokalnej przyrody. Odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie projektu spoczęła na kadrze zarządzającej, którą stanowili: Edwin Tomaszewski – kierownik projektu, Teresa Jankowska – pracownik ds. obsługi finansowej, Paweł Rzemieniewski – pracownik ds. obsługi administracyjno - biurowej oraz koordynatorzy w poszczególnych szkołach – Agata Urbańska w SP nr 2, Barbara Woźnicka w SP Nr 3 oraz Agata Bartkowska w GM. Nadzór w imieniu miasta sprawował  Mariusz Urbański – Naczelnik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sierpcu.