Program zajęć fotograficznych dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent III Nasza Rzeka

 

Cele edukacyjne:

 • Rozwijanie kreatywności oraz twórczości dziecka.

 • Umożliwienie młodym ludziom odkrywania własnych talentów fotograficznych, pielęgnowania i rozwijania zainteresowań, pełniejszego i bardziej celowego korzystania z możliwości zaplecza fotograficznego i komputerowego naszej szkoły.

 • Przekonywanie uczniów, że życiowe pasje można i trzeba realizować, zamiast rezygnować z nich.

 • Wykształcenie w uczniach świadomości, że szkoła jest miejscem przyjaznym, gdzie uczymy się i rozwijamy także poza czasem spędzanym na lekcjach.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 

Cele szczegółowe:

Wiadomości – Uczeń:

- wie jak zbudowany jest fotograficzny aparat cyfrowy

- zna podstawowe programy do wykonywania zdjęć

- wie, w jakich programach komputerowych można obrabiać zdjęcia

Umiejętności – Uczeń potrafi:

- obsługiwać aparat cyfrowy

- wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym

- dostrzec i uchwycić piękno otaczającego świata

Postawy – Uczeń potrafi:

- pracować w grupie

- zaprezentować swoje osiągnięcia

- odpowiednio zaplanować i wykorzystać czas wolny

- dokonywać samooceny i oceny prac innych

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych

 

Tematyka zajęć fotograficznych

(27 jednostek po jednej godzinie lekcyjnej)

 1. Budowa aparatu fotograficznego, jego składowe i funkcje jakie pełnią.

 2. Rodzaje obiektywów i ich przeznaczenie.

 3. Czym jest ekspozycja w fotografii?

 4. Czym jest głębia ostrości, od czego zależy i jak ją uzyskać?

 5. Zależność zdjęcia od przesłony, czasu otwarcia migawki, obiektywu i wielkości matrycy.

 6. Formaty zapisu zdjęć

 7. Kadrowanie i kompozycja zdjęcia.

 8. Wykonywanie zdjęć krajobrazowych (zajęcia w terenie).

 9. Zależność jakości zdjęcia, od wielkości zapisanego pliku.

 10. Temperatura barwowa światła, a balans bieli w aparatach cyfrowych

 11. Dobór ustawień aparatu: automatyka, półautomatyka(preselekcja czasu, lub przesłony), ustawienia manualne.

 12. Wykonywanie zdjęć dynamicznych, kiedy obiekty są w ruchu (zajęcia w terenie).

 13. Dobór ustawień aparatu w zależności w zależności od rodzaju fotografii(portret, krajobraz, reportaż, zdjęcie sportowe)

 14. Zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Zdjęcia z użyciem statywu.(zdjęcia w terenie)

 15. Światło w fotografii, w tym światło błyskowe.

 16. Zasady wykonania dobrego portretu.

 17. Portret – wykonanie zdjęcia, obróbka, ocena.

 18. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu zdjęcia.

 19. programy do edycji zdjęć na komputerze „Photoshop Elements” i darmowe „Irfan View” i „Picasa” i ich możliwości, wady i zalety.

 20. Eliminowanie podstawowych błędów takich jak kontrast, jasność, nasycenie barw w programie komputerowym.

 21. Kadrowanie, powiększanie i zmniejszanie zdjęcia.

 22. obróbka zdjęć w formatach surowych (RAW, TIFF).

 23. segregowanie i wybór udanych zdjęć. Archiwizacja i katalogowanie plików

 24. Najbardziej potrzebne funkcje przy obróbce zdjęć.

 25. Zapisywanie zdjęć cyfrowych na płytach.

 26. Przygotowanie zdjęć do druku. Rozdzielczość zdjęcia, a format wydruku.

 27. Samoocena i ocena wykonanych przez uczniów zdjęć.