Święto klimatu

We wtorek 18 czerwca 2013 grupy naukowo – badawcze oraz dzieci z nowego naboru spotkały się na uroczystości szkolnej podsumowującej część projektu Sierpeccy Badacze, w której gośćmi zaproszonymi byli dyrektor szkoły Hanna Kurta i kierownik projektu Edwin Tomaszewski.

Każda grupa projektowa miała na celu zaprezentować swój dorobek. Przyrodnicy opracowali wystąpienie, w którym przedstawili główne kierunki ich działań w projekcie.

Prezentacja grupy matematyczno - przyrodniczej

Nauka w szkole powinna odbywać się poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym, własne obserwacje, pomiary, doświadczenia i wyciąganie wniosków.

W trakcie realizacji projektu nasi uczestnicy poznają metody mierzenia składników pogody, przyrządy pomiarowe oraz ich związek z klimatem, a przecież pogoda towarzyszy wszystkim momentom naszego życia i dla każdego jest ważna.

Głównym zadaniem naszych grup jest monitoring i obserwacja połączone z przygotowaniem dokumentacji, opisy zdarzeń i zjawisk pogodowych zachodzących w przyrodzie.

Podczas wyjazdów naukowo-badawczych do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem, Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie oraz Obserwatorium Meteorologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego poznaliśmy różne formy badania składników pogody i zanieczyszczeń powietrza oraz zrozumieliśmy potrzebę przeprowadzania obserwacji meteorologicznych.

Będąc w Karkonoszach badaliśmy zmiany temperatury powietrza wraz z wysokością nad poziomem morza, porównywaliśmy składniki pogody na nizinach i w górach, w dolinach i na szczytach. Mierzyliśmy pH wody opadowej i w strumieniach górskich oraz wyznaczaliśmy strefy porostowe w górach.

W czasie zajęć terenowych utrwalaliśmy orientowanie planu i mapy, lokalizację punktów identyfikacyjnych oraz kierunki na widnokręgu. Ćwiczyliśmy także umiejętność posługiwania się urządzeniem GPS.

Na terenie Sierpca wyznaczyliśmy 24 stanowiska, na których analizując porosty nadrzewne ustaliliśmy strefy porostowe powiązane z zawartością dwutlenku siarki w powietrzu. Następnie w tych miejscach umieszczaliśmy samodzielnie wykonane z butelek plastikowych deszczomierze. Zebrane próbki wody opadowej badaliśmy pH metrem i porównywaliśmy z ustalonymi wcześniej strefami porostowymi konstruując w ten sposób mapę porostową Sierpca.

Na bieżąco rejestrujemy i dokumentujemy zapylenie powietrza w okolicy naszej szkoły obserwując jego zmiany sezonowe. Poznajemy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zmiany klimatyczne i zjawiska pogodowe np. kwaśne deszcze i efekt cieplarniany. Dwa razy w tygodniu prowadzimy pomiary takich elementów pogody jak: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, kierunek wiatru i inne zjawiska meteorologiczne wypełniając arkusz obserwacji pogody. Obliczamy amplitudy temperatury w cyklu miesięcznym i w poszczególnych porach roku, konstruujemy odpowiednie wykresy i diagramy. Następnie będziemy opisywać i porównywać cechy pogody w czterech porach roku.

Uczestnicy projektu potrafią korzystać z urządzeń do mierzenia składników pogody oraz posługiwać się odpowiednimi jednostkami. Korzystają z planów, map synoptycznych i ogólnogeograficznych, sprawnie posługują się znakami topograficznymi i kartograficznymi.

Największym atutem naszych zajęć jest możliwość samodzielnego eksperymentowania i wyciągania winsoków na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji.

Grupa humanistyczno – dziennikarska zaprezentowała wiersze własnej twórczości o tematyce przyrodniczej i zainscenizowała fragment bajki dotyczącej zjawisk pogodowych. Dzieci wystąpiły we własnoręcznie wykonanych strojach, z kwiatami we włosach i owocami w koszykach.

Grupa językowa przedstawiła prognozę pogody po angielsku, natomiast grupa fotograficzno – dziennikarska zapoznała zebranych z prezentacją o czterech porach roku.

Niemiej ciekawe wystąpienia mieli uczniowie z nowych grup – plastycznej i etnograficznej.

Koordynator projektu

Agata Urbańska

 

RSS
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły
Święto klimatu
Święto klimatu
Szczegóły