Zajęcia etnograficzne

Głównym celem zajęć etnograficznych jest zapoznanie się z elementami życia codziennego naszych przodków nad Sierpienicą. Nie skupiamy się wyłącznie na kulturze ludowej. Interesuje nas odpowiedź na pytanie: Jak badamy przeszłość? Na zajęciach poznajemy warsztat pracy etnografa, historyka i archeologa. Przygotowaliśmy postery tematyczne, prezentujące wykopaliska archeologiczne. Dowiedzieliśmy się również, że potrzebna jest współpraca naukowców z kilku dziedzin, aby określić, jak wyglądało życie ludzi w przeszłości. Uczestniczyliśmy w zaimprowizowanych badaniach archeologicznych. „Stanowisko archeologiczne” zostało wytyczone w pobliżu budynku szkolnego. Założyliśmy siatkę archeologiczną, aby łatwiej było dokumentować znalezione przez nas „zabytki”. Wydobywaliśmy je przy pomocy narzędzi archeologicznych (łopaty, szpachelki, pędzelka) i zaznaczaliśmy ich położenie na planie naszego wykopu. Wiedzę na temat archeologii uzupełniliśmy podczas spotkania z archeologami, przeprowadzającymi wykopaliska w okolicy Sierpca, którzy obecnie prowadzą zajęcia dla uczniów gimnazjum.  

Ważną częścią naszych zajęć jest poznawanie kultury ludowej Mazowsza. Nauczyliśmy się rozpoznawać mazowieckie stroje ludowe, porównując je na planszy dydaktycznej i w albumach poświęconych polskim strojom ludowym. Następnie kolorowaliśmy karty pracy poświęcone tym strojom. Przygotowaliśmy też lalki z brystolu, dla których zaprojektowaliśmy stroje i wykonaliśmy je z kolorowej bibuły i ze szmatek. Poznaliśmy tradycyjne techniki wykonywania wyrobów garncarskich, a następnie spróbowaliśmy wykonać projekty i sami lepić naczynia z gliny- talerze i dzbanki.

Dyskutowaliśmy też na zajęciach na temat potrzeby powstawania skansenów, sposobów gromadzenia zabytków kultury materialnej i roli tradycji w naszym życiu.

Przed nami jeszcze wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej na warsztaty etnograficzne oraz zabawy dramowe na temat tradycji ludowych ukazujące życie codzienne mieszkańców naszej okolicy przed stu laty.

Ilona Radomska

Opiekun grupy etnograficznej

RSS
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły
Zaimprowizowane badania archeologiczne
Zaimprowizowane...
Szczegóły