Spotkanie z leśnikiem w Sikorzu


W drugiej części wycieczki do Murzynowa pojechaliśmy na ścieżkę przyrodniczo - leśną, która znajduje się w najbardziej malowniczym fragmencie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego przy rezerwacie przyrody "Sikórz". Spacer rozpoczęliśmy od stromego zejścia czerwonym szlakiem i doszliśmy do rzeki Skrwy, przeszliśmy przez rzekę, gdzie znajdował się piękny punkt widokowy z drewnianego mostu. Tam poznaliśmy co to znaczy prawy i lewy brzeg rzeki.
Następnie ścieżka biegnie przez las - tam poznaliśmy różnorodność siedlisk, potem poszliśmy wzdłuż skarpy stromo schodzącej do rzeki na kolejny punkt widokowy. Na przystankach zapoznaliśmy się z następującymi tematami: rola lasu, owady, ptaki, etapy wzrostu drzewostanu, zwierzęta, budowa piętrowa lasu, działalność bobrów i znaczenie wody w krajobrazie.
Pan leśniczy zaprowadził nas do siedliska bobrówj i pokazał ciekawe rośliny. Nauczył nas jak rozpoznawać klon zwyczajny od klonu jawor oraz opowiedział, jak ciekawym drzewem jest grab. Jego kora jest bardzo cienka i widać na niej każde zniszczenia i pęknięcia spowodowane przez wandali.
Następnie zadawaliśmy pytania, które zostały zanotowane. Oto kilka z nich:
Pyt 1 J.P. Jakie zwierzęta zamieszkują ścieżkę dydaktyczną ?
Odp. Bobry, borsuki oraz wydry .
Pyt. 2 J.P. Dlaczego rzeka przepływająca przez ścieżkę nazywa się,, Skrwa prawa ''?
Odp.Ponieważ wpływa do Wisły z jej prawego brzegu .
Pyt. 3 Jakie drzewo jest najrzadziej spotykane na ścieżce dydaktycznej ?
Odp.Najrzadziej spotykanym drzewem na ścieżce dydaktycznej jest świerk .
Na koniec wycieczki odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i wszyscy w znakomitych humorach, chociaż zmęczeni, wróciliśmy do Sierpca.


Opracowanie relacji - Julia Pilarska
grupa humanistyczno - dziennikarska

RSS