Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a.

W piątek 17.05.2013r. dwie grupy przyrodniczo - matematyczne spotkały się na zajęciach terenowych z ekspertem panem Piotrem Jarzyńskim, który zapoznał uczniów z zasadami działania GPS-a. Dzieci nauczyły się posługiwać tym przyrządem i samodzielnie wyznaczały trasy wycieczek pieszych.
1) Zapoznanie z istota systemu GPS:
a) Nawiązanie do GPS jako przykładu technologii kosmicznej wykorzystywanej w życiu codziennym;
b) Przypomnienie podstawowych definicji związanych z określaniem współrzędnych geograficznych;
c) Omówienie zasady działania systemu;
2) Zapoznanie z podstawowymi funkcjami odbiornika GPS:
a) Ślad: zastosowanie funkcji „śladu” do pomiaru odległości; (ćwiczenie polegało na pomiarze długości drogi przebytej przez piłkę podczas zabawy w której uczestniczyli wszyscy członkowie zespołów)
b) Kompas: użycie kompasu cyfrowego do zorientowania kierunków w terenie; (zabawa w rysowanie na powierzchni terenu figur zadanych wcześniej komendami – kierunek i odległość)
c) Punkt: zastosowanie funkcji „waypoints” do przypisania punktom w terenie współrzędnych geograficznych, skartowanie punktów na mapie odbiornika; (zebranie przez uczniów współrzędnych obiektów terenowych takich jak: szkoła, drzewa)
d)Pomiar powierzchni: pomiar powierzchni płaskich figur nieregularnych przy użyciu odbiornika; (próba wyznaczenia w terenie zadanej wcześniej powierzchni).Opracowanie - Piotr Jarzyński

RSS
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły
Zajęcia terenowe z ekspertem z wykorzystaniem GPS-a
Zajęcia terenow...
Szczegóły