Program zajęć matematyczno – przyrodniczych 

 

Cele zajęć:

 

 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,

 • rozwijanie zdolności myślenia twórczego, umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez,

 • nauczanie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,

 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego,

 • rozwijanie umiejętności interpretowania danych,

 • kształtowanie umiejętności stosowania schematów, rysunków, wykresów w sytuacjach związanych z życiem codziennym,

 • wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowanie za pomocą komputera i tablicy interaktywnej rysunków, danych liczbowych, diagramów procentowych,

 • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera, Internetu,

 • wykorzystanie komputera i gier edukacyjnych do poszerzenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań,

 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

 • rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania,

 • nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny i precyzyjny,

 • wykorzystywanie umiejętności rachunkowych przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin życia codziennego,

 • rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z prędkością, czasem, stężeniami procentowymi,

 • posługiwanie się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń oraz przy sprawdzaniu wyników szacowania,

 • posługiwanie się podstawowymi jednostkami długości, masy, pola i objętości przy rozwiązywaniu różnych zagadnień praktycznych,

 • wykorzystanie wzorów na długość okręgu i pole koła do obliczania obwodów i pól powierzchni różnych przedmiotów w kształcie koła.

 

 

Tematyka

 

 1. Procenty – zakupy, obniżki i podwyżki. (1h)

 2. Czy Sierpczanie są przesądni? – sondaż uliczny, sporządzanie diagramów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. (2h)

 3. Gra matematyczna – czy to możliwie? – projekt domina, binga, memory, gry komputerowej. (1h)

 4. Sklep sportowy – zysk, podatek, cenna netto, cena brutto. (1h)

 5. Stężenia procentowe – metoda kubełkowa, równania, układy równań. (2h)

 6. Z kalkulatorem w sklepie. (1h)

 7. Polska szkoła, a szkoły w innych krajach Unii Europejskiej. (1h)

 8. Rowerowy świat – prędkość, przebyta trasa, liczba Π, czas, kalorie,

zakupy na raty. (2h)

 1. Sofizmat – nieprawdziwy „dowód” matematyczny. (1h)

 2. Myślę, więc gram, gram, więc myślę – Digit, Blokus, Super Farmer,

Pentomino, Wyścig matematyków. (2h)

 1. Agencja nieruchomości – jednostki pola. (1h)

 2. Pitagoras –ukazanie użyteczności tw. Pitagorasa w życiu codziennym,

zagadki. (1h)

 

 

 

Opracowała: Monika Nowak