Niesamowite spotkanie z ornitologiem – pasjonatem

 

14 grudnia 2012r. wszyscy uczniowie i nauczyciele realizujący projekt w Szkole Podstawowej nr 3 spotkali się z ornitologiem – pasjonatem panem Tomaszem Kłosowskim.

Ekspert z wielkim zaangażowaniem pokazywał zdjęcia ptaków różnych środowisk oraz opowiadał o okolicznościach powstawania poszczególnych fotografii. Następnie charakteryzował wybrane gatunki ptaków, ich zwyczaje godowe, sposoby gniazdowania, opiekę nad potomstwem.

Pan Tomasz nie miał problemów z nawiązaniem kontaktu z nami- uczniami, chętnie odpowiadał na czasami skomplikowane pytania młodych słuchaczy. Nie tracił cierpliwości i dobrego humoru.

Szczególnie zależało mu, aby przybliżyć sylwetkę ginącego kulona – mieszkańca piaszczystych nieużytków, kulika wielkiego z dzikich łąk i torfowisk, jego sąsiadki -sowy błotnej, czy wreszcie mało znane i rzadkie gatunki skrzydlatych drapieżników – orlików i błotniaków.

Prowadzący dużo uwagi poświęcił ptakom siewkowych znad Wisły i Wkry ( sieweczka, batalion, gęś gęgawa, gęś zbożowa, bocian biały, bocian czarny , żuraw) Nie zapomniał też o śpiewających ptakach wróblowatych , takich jak trzciniak, trzcinniczek, remiz. Mogliśmy zobaczyć piękne zdjęcia słowika podróżniczka i słowika szarego, których śpiew zachwyca, wygląd trochę mniej.

To było niezwykła spotkanie, może ktoś spośród nas w przyszłości zostanie sławnym ornitologiem i będzie z sentymentem sięgał do początków swojej kariery naukowej. Oby!!!

Notatkę sporządziły:

Kinga Pokorska i Katarzyna Ronowicz

z grupy humanistyczno-dziennikarskiej

RSS
Nasza fauna i flora - Program zajęć matematyczno - przyrodniczych SP3 spotkanie z ornitologiem
Nasza fauna i f...
Szczegóły
Nasza fauna i flora - Program zajęć matematyczno - przyrodniczych SP3 spotkanie z ornitologiem
Nasza fauna i f...
Szczegóły
Nasza fauna i flora - Program zajęć matematyczno - przyrodniczych SP3 spotkanie z ornitologiem
Nasza fauna i f...
Szczegóły