Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – matematyczne gr. 1 i 2

Oliwia Iwińska z klasy V d

 

Pan Piotr Jarzyński jest młodym, zdolnym studentem i wspaniałym ekspertem, który objaśnił nam podczas swoich zajęć tajniki meteorologii, składniki pogody, budowę klatki meteorologicznej i działanie elektronicznej stacji pogody.

Podczas spotkań z ekspertem poznaliśmy rodzaje i budowę termometrów, sposoby pomiaru wiatru, rodzaje opadów atmosferycznych i podstawowe informacje o ciśnieniu atmosferycznym, jego wpływie na pogodę i nasze samopoczucie.

Pan Piotr opowiedział nam również o budowie i rodzajach chmur. Sami nauczyliśmy się rozpoznawać chmury z przedstawianych slajdów.

Czekamy na kolejne zajęcia – tym razem w terenie.

RSS
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły
Sprawozdanie z zajęć z ekspertem – zajęcia przyrodniczo – mat. gr. 1 i 2
Sprawozdanie z ...
Szczegóły